Dữ liệu biên mục
Nguyen, Ngan Giang
A generalized boundary value problem for schrodinger systems in cylinders with nonsmooth bases/ Nguyen Ngan Giang. - H.: Hanoi national university of education, 2010
        34 p
        1. Toán học. 2. Phương trình vi phân. 3. Phương trình tích phân.

Chỉ số phân loại DDC : 515.3

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: NN-LA [ Rỗi ]  Sơ đồ
NN-LA/0026
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)