Dữ liệu biên mục
Nguyen, Ngan Giang
A generalized boundary value problem for schrodinger systems in cylinders with nonsmooth bases/ Nguyen Ngan Giang. - H.: Hanoi national university of education, 2010
        34 p
        1. Toán học. 2. Phương trình vi phân. 3. Phương trình tích phân.

Chỉ số phân loại DDC : 515.3

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: NN-LA     Sơ đồ
NN-LA/0026
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)