Dữ liệu biên mục
Nghiên cứu gia cường chống chọc thủng sàn phẳng bằng vật liệu tấm sợi các bon ( Carbon Fiber Reinforced Polymer - CFRP): Báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" Năm 2017. Thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ . Chuyên nghành : Kỹ thuật công trình xây dựng. - H.: Bộ GD & ĐT, 2017
        82 tr
        1. Sàn phẳng. 2. Chọc thủng. 3. Vật liệu tấm sợi Các bon. 4. Kỹ thuật xây dựng. 5. Gia cường kết cấu.

Chỉ số phân loại DDC : 624.283

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-DT     Sơ đồ
V-DT/6239
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)