Dữ liệu biên mục
Ảnh hưởng của lượng phân chuồng và phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và hàm lượng tinh dầu của cây bạc hà ( Mentha arvensis L.) tại Thủ đức, Hồ Chí Minh: Báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" Năm 2017. Thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ : khoa học Nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt. - H.: Bộ GD & ĐT, 2017
        67 tr
        1. Bạc Hà. 2. Phân chuồng. 3. Phân bón lá. 4. Sinh trưởng. 5. Tinh dầu. 6. Trồng trọt. 7. Thủ Đức. 8. Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỉ số phân loại DDC : 633.820599779

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-DT     Sơ đồ
V-DT/6238
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)