Dữ liệu biên mục
Tác động của nhân tố tới tỷ lệ tăng trưởng bền vững của các công ty xây dựng niêm yết ở Việt Nam: Báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" Năm 2017. Thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Chuyên nghành: Kinh tế và kinh doanh. - H.: Bộ GD & ĐT, 2017
        134 tr
        1. Tăng trưởng bền vững. 2. Công ty xây dựng niêm yết. 3. Việt Nam. 4. Kinh tế. 5. Kinh doanh.

Chỉ số phân loại DDC : 338.762409597

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-DT     Sơ đồ
V-DT/6247
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)