Dữ liệu biên mục
Cấn Thị Nga
Tuyển chọn và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm men lên men dịch chiết lá Tía tô (Perilla Frutescens)/ Cấn, Thị Nga. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2020
        59 tr.+ phụ lục
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-LA2     Sơ đồ
V-LA2/6942
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)