Dữ liệu biên mục
Nguyễn Đức Thâm
Phương pháp dạy học vật lý ở trường phổ thông/ Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế; Cb.: Nguyễn Đức Thâm. - H.: ĐHSP, 2002
        415 tr
        1. Vật lý học. 2. Phương pháp giảng dạy. 3. Trường phổ thông. I. Nguyễn Ngọc Hưng. II. Phạm Xuân Quế. III. . IV. .

Chỉ số phân loại DDC : 530.0712
Số định danh : 530.0712 PHƯ

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 530G [ Rỗi ]  Sơ đồ
530G140/14349, 530G140/5109, 530G140/5395, 530G140/5637-40, 530G140/5774, 530G140/5776, 530G140/66324-416
DHSP: AL-M [ Rỗi ]  Sơ đồ
530/G140
DHSP: V-LC [ Bận ]  Sơ đồ
V-LC/1165
DHSP: VL-D [ Rỗi ]  Sơ đồ
VL-D/2447-8
  • Số bản: 106
  • Số bản rỗi: 100 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)