Dữ liệu biên mục
Nguyễn Văn Khải
Giải tích số/ Trần Anh Bảo, Nguyễn Văn Khải, Phạm Văn Kiều, Ngô Xuân Sơn. - H.: Đại học Sư phạm, 2003
        180 tr
        1. Toán học. 2. Toán giải tích. 3. Giải tích toán học. 4. Giải tích số. I. Phạm Văn Kiều. II. Ngô Xuân Sơn. III. Trần Anh bảo.

Chỉ số phân loại DDC : 518
Số định danh : 518 GIA

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 510G [ Rỗi ]  Sơ đồ
510G154/001-82, 510G154/26071-122, 510G154/26124-46, 510G154/26148-214, 510G154/26216, 510G154/4975, 510G154/5481-4, 510G154/5705, 510G154/5791, 510G154/5849, 510G154/5939, 510G154/79568
DHSP: V-LC [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-LC/1090-1
DHSP: VM-TK [ Rỗi ]  Sơ đồ
VM-TK/14729
DHSP: VV-D2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-D2/1934-5
DHSP: VV-M4 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-M4/0261-4
  • Số bản: 244
  • Số bản rỗi: 236 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)