Dữ liệu biên mục
Giáo trình Giáo dục học: Tập 1: Dùng cho sinh viên Đại học Sư phạm/ Trần Thị Tuyết Oanh, Phạm Khắc Chương, Nguyễn Ngọc Bảo,...; Cb.: Trần Thị Tuyết Oanh. - H.: Đại học Sư phạm, 2005
        296 tr
        1. Giáo dục học. 2. Giáo trình. I. Trần Thị Tuyết Oanh. II. Phạm Khắc Chương. III. Phạm Viết Vượng.

Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 370G [ Rỗi ]  Sơ đồ
370G110/001-08, 370G110/1084, 370G110/109-358
DHSP: VV-D2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-D2/5549-51
DHSP: VV-M3 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-M3/0911-5
  • Số bản: 367
  • Số bản rỗi: 350 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)