Dữ liệu biên mục
Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh. T.1 : (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng) / Đào Duy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Hải,... - H. : Giáo dục, 2008
        226 tr
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 355G [ Rỗi ]  Sơ đồ
355G8/001-341
  • Số bản: 341
  • Số bản rỗi: 321 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)