Dữ liệu biên mục
Leader00636nam a2200205 p 4500
001TVL200106919
041$aVie
044$aVn
082$a657.0285
245$aNghiên cứu ảnh hưởng cua rủi ro công nghệ thông tin đến chất lượng thông tin kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam:$bBáo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017. Thuộc lĩnh vực khoa học xã hội: Kinh tế và kinh doanh
260$aH.:$bBộ GD & ĐT,$c2017
300$a77 tr.
653$aCông nghệ thông tin
653$aDoanh nghiệp
653$aKế toán
653$aThông tin kế toán
900 True
911 B.T.Long
925 G
926 0
927 DT
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-DT [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-DT/6289
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)