Dữ liệu biên mục
Leader00735nam a2200229 p 4500
001TVL200106918
041$aEng
044$aVn
082$a515.3
100$aNguyen, Ngan Giang
245$aA generalized boundary value problem for schrodinger systems in cylinders with nonsmooth bases/$cNguyen Ngan Giang
260$aH.:$bHanoi national university of education,$c2010
300$a34 p.
653$aPhương trình tích phân
653$aPhương trình vi phân
653$aToán học
915$aDifferential - integral equation$b62.46.01$cMaster of mathematic$dHanoi national university of education$eMinistry of education and training$fNguyen Manh Hung$gProf. PhD.
900 True
911 P.C.Chi
925 G
926 0
927 LA
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: NN-LA [ Rỗi ]  Sơ đồ
NN-LA/0026
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)