Dữ liệu biên mục
Leader00689nam a2200229 p 4500
001TVL200106920
041$aVie
044$aVn
082$a631.4220959721
245$aĐánh giá thực trạng dinh dưỡng đất xám bạc màu dưới các kiểu canh tác khác nhau tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ:$bBáo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017. Thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học nông nghiệp
260$aH.:$bBộ GD & ĐT,$c2017
300$a24 tr. + phụ lục
653$aĐất xám bạc màu
653$aCẩm Khê
653$aCanh tác
653$aDinh dưỡng
653$aNông nghiệp
653$aPhú Thọ
900 True
911 B.T.Long
925 G
926 0
927 DT
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-DT [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-DT/6291
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)