Dữ liệu biên mục
Leader00619nam a2200229 p 4500
001TVL200106921
041$aVie
044$aVn
082$a338.761915976906
245$aNhững nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn dịch vụ lưu trú HOMESTAY ở Đà Lạt:$bBáo cáo tổng kết đề tài tham gia xét giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017. Thuộc lĩnh vực kinh tế và kinh doanh
260$aH.:$bBộ GD & ĐT,$c2017
300$a49 tr.
653$aĐà Lạt
653$aDịch vụ
653$aHành vi tiêu dùng
653$aHOMESTAY
653$aKinh tế
653$aLưu trú
900 True
911 B.T.Long
925 G
926 0
927 DT
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-DT [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-DT/6183
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)