Dữ liệu biên mục
Leader01010nam a2200241 p 4500
001TVL200108710
041$aVie
044$aVn
082$a915.9723
100$aĐào, Tuyết Mai
245$aNghiên cứu phát triển du lịch huyện Tam Đảo/$cĐào Tuyết Mai
260$aH.:$bĐại học Sư phạm Hà Nội,$c2020
300$a119 tr.+ phụ lục
520##$aTổng quan một số vấn đề lí luận và thực tiễn về phát triển du lịch, làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu hiện trạng phát triển du lịch. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng, phân tích hiện trạng phát triển du lịch ở huyện Tam Đảo giai đoạn 2011-2019 theo khía cạnh ngành và khía cạnh lãnh thổ. Đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy ngành du lịch của huyện Tam Đảo đến năm 2030 để phát triển ngày càng hiệu quả hơn.
653$aĐịa lí học
653$aDu lịch
653$aTam Đảo
915$aĐịa lí học$b8.31.05.01$cLuận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lí$dĐHSPHN$eBộ GD & ĐT$fVũ Thị Mai Hương$gTS
900 True
911 N.T.Hằng
925 G
926 0
927 LA
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-LA2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-LA2/6944
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)