Dữ liệu biên mục
Leader01049nam a2200277 p 4500
001TVL200108712
041$aVie
044$aVn
082$a579.562
100$aCấn Thị Nga
245$aTuyển chọn và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm men lên men dịch chiết lá tía tô (Perilla Frutescens)/$cCấn Thị Nga
260$aH.:$bĐại học Sư phạm Hà Nội,$c2020
300$a67 tr.+ phụ lục
520##$aPhân lập vi sinh vật và tuyển chọn các chủng nấm men từ lá tía tô và dịch lên men lá tía tô, có khả năng lên men dịch chiết lá tía tô. Xác định một số thành phần hoạt chất của lá tía tô. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng lên men rượu của chủng nấm men tuyển chọn.
653$aĐặc điểm sinh học
653$aDịch chiết
653$aLá tía tô
653$aLên men
653$aNấm men
653$aVi sinh vật học
915$aVi sinh vật học$b82.42.01.07$cLuận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học$dĐHSPHN$eBộ GD & ĐT$fPhan Duệ Thanh$gTS$fTrần Thị Thúy$gTS
900 True
911 N.T.Hằng
925 G
926 0
927 LA
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-LA2     Sơ đồ
V-LA2/6942
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)