Dữ liệu biên mục
Leader01059nam a2200253 p 4500
001TVL200108713
041$aVie
044$aVn
082$a516.230785
100$aBùi, Minh Đức
245$aDạy học không gian ở trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin/$cBùi Minh Đức
260$aH.:$bĐại học Sư phạm Hà Nội,$c2018
300$a171 tr.
520##$aNghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Đề xuất biện pháp sử dụng phần mềm hình học động trong dạy học hình học không gian, từ đó tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.
653$aCông nghệ thông tin
653$aHình học
653$aHình học không gian
653$aTrung học phổ thông
915$aLí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán$b9.14.01.11$cLuận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục$dĐHSPHN$eBộ GD & ĐT$fHoàng Lê Minh$gPGS.TS$fTrần Trung$gPGS.TS
900 True
911 N.T.Hằng
925 G
926 0
927 LA
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-LA2     Sơ đồ
V-LA2/6712
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)