Dữ liệu biên mục
Leader01012nam a2200265 p 4500
001TVL200108715
041$aVie
044$aVn
082$a511.10712
100$aTrần, Thị Hà Phương
245$aDạy học theo dự án một số chủ đề toán rời rạc cho học sinh chuyên Toán/$cTrần Thị Hà Phương
260$aH.:$bĐại học Sư phạm Hà Nội,$c2018
300$a152 tr.+ phụ lục
520##$a Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc dạy học theo dự án cho học sinh chuyên Toán. Thiết kế và tổ chức dạy học theo dự án một số chủ đề toán rời rạc, từ đó tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi của các thiết kế đã đề xuất.
653$aChuyên Toán
653$aDạy học theo dự án
653$aHọc sinh
653$aPhương pháp dạy học
653$aToán rời rạc
915$aLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán$b9.14.01.11$cLuận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục$dĐHSPHN$eBộ GD & ĐT$fChu Cẩm Thơ$gPGS.TS$fLưu Bá Thắng$gTS
900 True
911 N.T.Hằng
925 G
926 0
927 LA
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: V-LA2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-LA2/6709
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)