Dữ liệu biên mục
Leader00025nam a2200024 a 4500
001TVL050015072
005##20001205
041##$aVie
1001#$aTrần Quốc Vượng
24500$aCơ sở văn hoá Việt Nam/$cTrần Quốc Vượng
260##$aH.:$bGiáo dục,$c2000
300##$a288 tr.
653#$aCơ sở văn hoá
653#$aVăn hoá
653#$aViệt Nam
913N.H.Trang
928$a c390/G1
900 True
911 Đ.V.Hùng
912 N.H.Trang
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 390G [ Rỗi ]  Sơ đồ
390G1/001-30, 390G1/18432, 390G1/25873-908, 390G1/5402-3, 390G1/5613, 390G1/5802, 390G1/6027, 390G1/70684, 390G1/71687-90, 390G1/71692-5, 390G1/71776, 390G1/72499-505, 390G1/76011-6, 390G1/77174, 390G1/77471-3, 390G1/77670, 390G1/79522-3, 390G1/79975, 390G1/80010, 390G1/84408, 390G1/84652-4, 390G1/84703, 390G1/84713, 390G1/84918, 390G1/84920, 390G1/85367
  • Số bản: 113
  • Số bản rỗi: 104 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)