Dữ liệu biên mục
Leader00025nam a2200024 a 4500
001TVL050016508
005##20011227
041##$aVie
1001#$aLê Mậu Hải
24500$aBài tập giải tích hàm/$cNguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải
250##$aIn lần thứ 3
260##$aH.:$bĐHQGHN,$c2001
300##$a147 tr.
653#$aBài tập
653#$aGiải tích hàm
653#$aGiải tích toán học
653#$aToán học
7001#$aNguyễn Văn Khuê
913N.A.Hồng
928$aVV-D1/9197-98 VV-M2/4235-37 c510/G224
900 True
911 M.T.Mùi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 510G [ Rỗi ]  Sơ đồ
510G224/001-50, 510G224/21281, 510G224/28953-62, 510G224/28964-5, 510G224/28967-97, 510G224/4699-700, 510G224/4808, 510G224/4844, 510G224/5068, 510G224/5136, 510G224/5492, 510G224/5495, 510G224/5699, 510G224/75262, 510G224/84658
DHSP: VV-D1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-D1/9197-8
DHSP: VV-M2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-M2/4235-7
  • Số bản: 110
  • Số bản rỗi: 109 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)