Dữ liệu biên mục
Leader00025nam a2200024 a 4500
001TVL050016558
005##20010914
041##$aVie
1001#$aNguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quang Thành
24500$aTâm lí học đại cương/$cNguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quang Thành; CB.: Nguyễn Quang Uẩn
250##$aIn lần thứ 7
260##$aH.:$bĐHQGHN,$c2001
300##$a200 tr.
653#$aTâm lý
653#$aTâm lý học đại cương
913L.K.Lý
928$aVV-D2/0640-41 c150/G3
900 True
911 L.K.Lý
912 N.H.Trang
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 100G [ Bận ]  Sơ đồ
150G3/80079
DHSP: 150G [ Rỗi ]  Sơ đồ
150G3/10764, 150G3/12662, 150G3/12867, 150G3/12898, 150G3/12902, 150G3/12914, 150G3/12923, 150G3/12927, 150G3/12930, 150G3/12936, 150G3/12944, 150G3/3873, 150G3/4733, 150G3/4819, 150G3/4910, 150G3/4917, 150G3/50120-44, 150G3/5051, 150G3/50969-90, 150G3/50992, 150G3/50994-8, 150G3/51000-12, 150G3/51018, 150G3/51033, 150G3/5119, 150G3/5152, 150G3/5171, 150G3/5174, 150G3/5186, 150G3/5258-65, 150G3/5355-60, 150G3/53787, 150G3/53789, 150G3/53791, 150G3/53878, 150G3/5578-9, 150G3/5588-9, 150G3/5772, 150G3/5857, 150G3/70976, 150G3/71662-9, 150G3/72241-54, 150G3/72256-8, 150G3/7340, 150G3/7342, 150G3/7345, 150G3/7357, 150G3/7363, 150G3/7374, 150G3/7378, 150G3/75189-90, 150G3/75192-208, 150G3/76865, 150G3/76880, 150G3/77522, 150G3/77705-6, 150G3/78542, 150G3/78593, 150G3/79623, 150G3/79644-7, 150G3/80080-3, 150G3/80106-7, 150G3/8373, 150G3/84502, 150G3/84690, 150G3/84751, 150G3/8489-90, 150G3/84901, 150G3/8491, 150G3/8493-5, 150G3/8497-8, 150G3/84988, 150G3/8499-503, 150G3/8505-14, 150G3/85141, 150G3/8515, 150G3/85150, 150G3/8516-7, 150G3/85170, 150G3/85172, 150G3/8518, 150G3/85182, 150G3/8519-37, 150G3/85379, 150G3/8538, 150G3/85380-1, 150G3/8539-50
DHSP: 160G [ Rỗi ]  Sơ đồ
150G3/50991
DHSP: AL-M [ Rỗi ]  Sơ đồ
150/G3
DHSP: VV-D2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-D2/0640-1
  • Số bản: 262
  • Số bản rỗi: 252 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)