Dữ liệu biên mục
Leader00296nam a2200145 4500
001TVL080065296
1001#$aNguyễn Hữu Mình
24500$aCơ học và lý thuyết tương đối /$cNguyễn Hữu Mình
260##$aH. :$bĐại học Sư phạm,$c2005
300##$a420 tr
900 True
911 P.C.Chi
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 530G [ Rỗi ]  Sơ đồ
530G165/001-28, 530G40/5845, 530G40/6041, 530G40/6062-3
  • Số bản: 132
  • Số bản rỗi: 116 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)