Dữ liệu biên mục
Leader00547nam a2200205 4500
001TVL090067481
041$aVie
044$aVn
082$a324.25970750711
090$a324.25970750711ĐƯƠ
24500$aGiáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam:$bDành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
260##$aH.:$bChính trị Quốc gia,$c2009
300##$a264 tr.
653$aĐảng Cộng sản Việt Nam
653$aGiáo trình
900 True
911 N.A. Hồng
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 300aG [ Rỗi ]  Sơ đồ
300AG86/001-01, 300AG86/94
DHSP: V-TK [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-TK/6288-9
DHSP: VV-D2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-D2/7960-1
DHSP: VV-M3 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-M3/2473-5
  • Số bản: 109
  • Số bản rỗi: 91 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)