Dữ liệu biên mục
Leader00515nam a2200205 4500
001TVL090067520
041$aVie
044$aVn
082$a335.43460711
090$a335.43460711$bTƯT
24500$aGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :$bDànhcho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
260##$aH. :$bChính trị Quốc gia,$c2009
300##$a292 tr.
653$aGiáo trình
653$aTư tưởng Hồ Chí Minh
900 True
911 B.T.Long
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   Chi tiết
DHSP: 300aG [ Rỗi ]  Sơ đồ
300AG87/001-00, 300AG87/2327, 300AG87/25280, 300AG87/8586
DHSP: V-TK [ Rỗi ]  Sơ đồ
V-TK/6286-7
DHSP: VV-D2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-D2/7963
DHSP: VV-M3 [ Rỗi ]  Sơ đồ
VV-M3/2470-2
  • Số bản: 109
  • Số bản rỗi: 104 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)