Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Tuyển chọn và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm men lên men dịch chiết lá tía tô (Perilla Frutescens)/ Cấn Thị Nga