Chào mừng tới thư viện

 • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 103968
 • Tổng số xếp giá: 282363
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 885
Ấn phẩm mới
 1. Phát triển năng lực hợp tác và giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh thông qua dạy học chương Anđehit - Axit Cacboxylic - Hóa học 11/ Vũ Mạnh Hà
 2. Đặc điểm hồi ký chiến tranh từ năm 2000 đến nay (khảo sát trường hợp Hồi ức lính của Vũ Công Chiến và Lính hà của Nguyễn Ngọc Tiến)/ Vương Thúy Hằng
 3. Đặc điểm kết học, nghĩa học, dụng học của các từ ngữ xưng hô giữa các nhân vật trong một số tác phẩm của Nguyễn Công Hoan/ Lê Thị Nga
 4. Châu chấu đỏ của Mạc Ngôn - nhìn từ lý thuyết phê bình sinh thái/ Nguyễn Thị Sen
 5. Truyện cổ Phật giáo từ góc nhìn văn hóa/ Nguyễn Thị Phương
Xem thêm ...

5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

 1. Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam/ Nguyễn Đăng Na (35 lượt)
 2. Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX / Trần Nho Thìn (31 lượt)
 3. Văn học Trung đại Việt Nam: T.2/ Nguyễn Đăng Na, Đinh Thị Khang, Trần Quang Minh, Nguyễn Phong Nam,..; Cb.: Nguyễn Đăng Na (22 lượt)
 4. Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam/ Trần Đình Sử (19 lượt)
 5. Earth: Portrait of a planet/ S. Marshak; Con.: D. Prothero (18 lượt)

Powered by Libol 5.0
Tìm

Sách trong thư viện
Ấn phẩm điện tử
Vinaseek
Google
Trang bạn đọc
Số thẻ:
Mật khẩu:
 
Đặt mật khẩu | Đăng ký thẻ
Lịch làm việc: 3/2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  Kho:
Z39.50
Tìm ấn phẩm tại các thư viện trực tuyến khác
ILL
Mượn ấn phẩm tại các thư viện khác.
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện
Diễn đàn
Tham gia tranh luận về các lĩnh vực và chủ đề cùng quan tâm