Chào mừng tới thư viện

 • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 107682
 • Tổng số xếp giá: 286898
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 885
Ấn phẩm mới
 1. Good charts: Work book: Tips, tools, and exercise for making better data visualizations/ Scott Berinato
 2. Good charts: The HBR guide to making smarter, more persuasive data visualizations/ Scott Berinato
 3. Evolution of knowledge science: Myth to medicine: Intelligent internet-based humanist machines/ Syed V. Ahamed
 4. Digital signal processing: Principles, algorithms and system design/ Winser E. Alexander, Cranos M. Williams
 5. Practical web analytics for user experience: How analytics can help you understand your users/ Michael Beasley
Xem thêm ...

5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

 1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dànhcho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (46 lượt)
 2. Phương pháp dạy học vật lý ở trường phổ thông/ Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế; Cb.: Nguyễn Đức Thâm (38 lượt)
 3. Bài tập vật lý lý thuyết . T.1, Cơ học lý thuyết, điện động lực học và vật lý tương đối/ Cb., Nguyễn Hữu Mình, Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh... (35 lượt)
 4. Cơ học và lý thuyết tương đối / Nguyễn Hữu Mình (33 lượt)
 5. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (32 lượt)

Powered by Libol 5.0
Tìm

Sách trong thư viện
Ấn phẩm điện tử
Vinaseek
Google
Trang bạn đọc
Số thẻ:
Mật khẩu:
 
Đặt mật khẩu | Đăng ký thẻ
Lịch làm việc: 9/2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
  Kho:
Z39.50
Tìm ấn phẩm tại các thư viện trực tuyến khác
ILL
Mượn ấn phẩm tại các thư viện khác.
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện
Diễn đàn
Tham gia tranh luận về các lĩnh vực và chủ đề cùng quan tâm