Bình phẩm ấn phẩm
Tuyển chọn và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm men lên men dịch chiết lá tía tô (Perilla Frutescens)/ Cấn Thị Nga
Số thẻ:  (*)
Mật khẩu:  (*)
Cho phép hiện:
Mức bình chọn:  (mức 5 là cao nhất)
Tiêu đề:
Nội dung bình phẩm: