Libol - Z39.50 Gateway
Tìm trên một thư viện   Tìm trên nhiều thư viện
Tên máy chủ Z39.50 :  danh sách sẵn có
Cổng dịch vụ :
Tên cơ sở dữ liệu :
  Máy chủ Z39.50 sử dụng bảng mã tiếng Việt theo chuẩn USMARC
Điều kiện tìm kiếm
  Hiển thị: MARC     ISBD     Đơn giản